• שותפות במשחקים האולימפיים והפאראלימפיים

    Visa היא שותף טכנולוגיית התשלומים הרשמי של המשחקים האולימפיים והפאראלימפיים עד שנת 2032.


Team Visa Winter Olympians next to Visa, Olympics, and Paralympic logos.