תוכנית חשיפת הפגיעויות של Visa

אבטחת מידע היא בעלת חשיבות מכרעת עבור Visa, ואנו רוצים לסייע בהעברת מידע לגבי פגיעויות אפשריות, לקבוע כללים לבדיקת הפגיעויות ולספק "נמל מבטחים" לאנשים שפועלים על פי כללים אלה.

מבוא

אבטחת מידע היא אחד מערכי הליבה שלנו ב-Visa. אם יש לכם מידע הקשור לפגיעויות אבטחה אפשריות במוצרים, בשירותים, באתרי האינטרנט או ביישומים של Visa, אנו מעוניינים לשמוע על כך. הקמנו תוכנית זו לחשיפת פגיעויות כדי לסייע בהעברת מידע לגבי פגיעויות אבטחה אפשריות, לקבוע כללים לבדיקת פגיעויות ולספק "נמל מבטחים" לאנשים שפועלים על פי כללים אלה.

ציפיות

כללי התוכנית

"נמל מבטחים"

דיווח על פגיעויות

Visa משתמשת ב-HackerOne כדי לבדוק ולאמת דוחות על פגיעויות שנחשפו באופן אחראי. אנא הגישו את הדוח שלכם.