• אבטחת קוד

    Visa מפשטת את תיקוף העמידה בדרישות אבטחת קוד בכל האזורים.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.