אבטחת קוד

Visa מפשטת את תיקוף העמידה בדרישות אבטחת קוד בכל האזורים.

חדשות אודות אבטחת קוד

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.