• פתרונות דיגיטליים של Visa

    הצמיחה של העסק שלכם בעזרת המומחיות של Visa בטכנולוגיית תשלומים

merchant-women-owners-1600x900
Woman wearing headset looking at laptop.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

Woman signing for purchase on smart phone.
Visa volunteers working at a build site.


Woman wearing headset looking at laptop.
Woman offering Visa card at counter.
Woman seated at desk using laptop and holding a tablet with a smart phone nearby.