Visa Commercial Pay. חבילת פתרונות של תשלומים וירטואליים של עסק-לעסק

שפרו את תזרים המזומנים והיפטרו מתהליכים ידניים מיושנים באמצעות Visa Commercial Pay. המערכת עובדת במגוון מקרים שונים של שימוש להוצאות עסקיות, מתשלום לספקים ועד לנסיעות ארגוניות ואפשרויות תשלום בנייד, כדי להציע פתרון שהופך את ניהול התשלומים של העסק לפשוט יותר.

Visa Commercial Pay כוללת ממשק קל לשימוש, והיא עוזרת לעסקים לייעל את פעילותם, להפוך התאמה חשבונאית לאוטומטית ולתקשר פרטי תשלום בכרטיס וירטואלי, והכל בפלטפורמה אחת מרכזית ומאובטחת.


עבור תשלומי עסק-לעסק לספקים

בואו ליהנות מיעילות רבה יותר בחשבונות זכאים ומשיפור תהליך הרכש עם Visa Commercial Pay.

נהלו תשלומים בכרטיסים וירטואליים בעזרת פלטפורמה משולבת המספקת אוטומציה ודיגיטציה של תהליכי הרכש וניהול הכספים.

כיצד Visa Commercial Pay עוזרת עם תשלומי עסק-לעסק לספקים

התאמת נתונים אוטומטית

הגברת התאמת התשלומים.

הגדלת ימי ספקים (DPO)

שיפור עמדת תזרים המזומנים שלכם עם DPO.

הפחתת ימי לקוחות

חיזוק קשרי העבודה על ידי תשלום מהיר יותר לספקים.

ודאו את התאימות בנוגע לשימוש בכרטיס

אכיפת ציות בעזרת בקרות הוצאה בנקודת הרכישה.

נראות נתוני תשלום

Visa Commercial Pay מציעה פלטפורמה אחת לנראות טובה יותר של נתוני התשלום.

האוטומציה של תהליכים

צמצום העלויות וזמן הטיפול בתשלום בזכות אוטומציה ודיגיטציה של תהליכים ידניים.

האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית בתשלומי עסק-לעסק לספקים

צרו קשר עם המנפיק שלכם למידע נוסף על האופן שבו Visa Commercial Pay יכולה לשפר את תוכנית הכרטיסים המסחריים שלכם.