• הפכו כבר היום לבית עסק של Visa

    מצאו סולק והפכו לבית עסק המקבל Visa

קבלו תשלומים על-ידי פתיחת
חשבון בית עסק של Visa

הפכו לבית עסק של Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.
what is a merchant account
security code on credit cards

קווים מנחים לעמידה בדרישות ולקבלה של Visa

הפיכה לבית עסק שמקבל Visa היא תהליך פשוט, ואנחנו נעזור לכם להצליח. אבל, יש מספר דרישות שעליכם להכיר: