הפכו כבר היום לבית עסק של Visa

מצאו סולק והפכו לבית עסק המקבל Visa

קבלו תשלומים על-ידי פתיחת
חשבון בית עסק של Visa

הפכו לבית עסק של Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

קווים מנחים לעמידה בדרישות ולקבלה של Visa

הפיכה לבית עסק שמקבל Visa היא תהליך פשוט, ואנחנו נעזור לכם להצליח. אבל, יש מספר דרישות שעליכם להכיר: