• הפכו כבר היום לבית עסק של Visa

    מצאו סולק והפכו לבית עסק המקבל Visa

קבלו תשלומים על-ידי פתיחת
חשבון בית עסק של Visa

הפכו לבית עסק של Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.

קווים מנחים לעמידה בדרישות ולקבלה של Visa

הפיכה לבית עסק שמקבל Visa היא תהליך פשוט, ואנחנו נעזור לכם להצליח. אבל, יש מספר דרישות שעליכם להכיר: