Woman with laptop walking among office tables.

קצרו את משך הזמן הנדרש לטיפול בתשלומים

שפרו את יעילות תהליך הטיפול בתשלומים ואת שליטתכם בו באמצעות אוטומציה בחשבונות זכאים של Visa.

איך זה עובד?

טיפול חלק ופשוט יותר בתשלומי ספקים.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

שליחת קבצים

שלב 1: שלחו קבצים ל-Visa או לבנקאי המסחרי שלכם.
Illustration: magnifying glass.

עיבוד הקבצים

שלב 2: Visa מעבדת את קובצי חשבונות הזכאים הללו.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

התאמת מסגרות

שלב 3: Visa מתאימה את מסגרות הכרטיסים לפי סכומי החשבוניות המאושרים
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

משלוח הודעות

שלב 4: Visa שולחת הודעות על תשלומים לספקים שלכם.
Visa credit card illustration.

חיוב הכרטיס

שלב 5: הספק שלכם מחייב את הכרטיס המסחרי.

מעקב אחר הרשומות

שלב 6: Visa יוצרת קובץ התאמה אלקטרוני.

שליטה בהוצאות

Visa יכולה להתאים את מסגרת הכרטיס המסחרי שלכם באופן אוטומטי כך שישקף את החשבוניות שאושרו, ובכך להפחית את הסיכון לפעולות לא מורשות.

מיטוב תזרים המזומנים

מכיוון שהספק מחייב חשבון Visa, אתם לא צריכים לשלם עד שתקבלו חשבון מרוכז מהבנק שלכם.

תשלום לספקים

ליהנות מהיתרונות של תשלומים אוטומטיים.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.