• Visa Ready

    Adopt innovative payment solutions that meet Visa’s standards for mobile payments.

Visa Ready

תוכנית Visa Ready עוזרת בתי עסק לאמץ פתרונות תשלום חדשים אשר עומדים בתקנים של Visa ויכולים לעזור בהגדלת ההכנסות על ידי הרחבת השימוש בתשלומים אלקטרוניים וקבלתם. המטרה שלנו היא להפוך רכישות בנייד ובמכשירים מחוברים לפשוטות, נוחות ומאובטחות בדיוק כמו העברת כרטיס פלסטיק.

זוג מביט בטאבלט
גבר בטלפון בשוק
אישה משלמת בטלפון

בית קפה

תקריב של מכשיר נייד המבצע עסקה
בית עסק מקבל עסקת תשלום בנייד באמצעות Visa