• Airwallex ו-Visa. שבירת מחסומי המסחר הבינלאומי

    גלו כיצד סייעה Visa לחברת Airwallex לממש את החזון שלה לניהול תשלומים בינלאומיים באופן מהיר, זול ושקוף יותר.

משימתה של Airwallex

Airwallex Vice President of Engineering, Craig Rees.

כיצד עזרה Visa ל-Airwallex


Airwallex במספרים

פתרונות של Visa בהם השתמשה Airwallex

Visa עזרה ל-Airwallex להגשים את חזונה בשלושה תחומים: באמצעות השימוש במוצרי תשלומים מסחריים, תוכנית Fintech Fast Track, והתפוצה של רשת Visa.

Airwallex Director of Financial Partnerships, Holly Fang.

מוכנים ליצור שותפות עוצמתית?

בקרו בפורטל השותפים למידע נוסף על האופן שבו שיתוף הפעולה עם Visa יכול לסייע לכם להגיע לצרכנים ברחבי העולם.