• Finaxar ו-Visa. המצאה מחדש של תחום המימון העסקי באמצעות טכנולוגיה

    Visa סייעה לחברת Finaxar לפתח פתרון מקוון שמעניק לעסקים קטנים ובינוניים דרך מהירה ובטוחה להעביר תשלומים, לנהל את ההוצאות שלהם ולהשיג הון חוזר.4.
24 hrs.
500K.


מוכנים ליצור שותפות עוצמתית?

בקרו בפורטל השותפים למידע נוסף על האופן שבו שיתוף הפעולה עם Visa יכול לסייע לכם להגיע לצרכנים ברחבי העולם.