Man seated at café counter checking his phone.

סיוע במרחק שיחת טלפון

כל מחזיקי כרטיס Visa יכולים לדווח על כרטיס שאבד או נגנב

דיווח על כרטיס שאבד או נגנב הוא פשוט מאוד

המוקדנים עומדים לרשותכם בכל מקום שבו אתם נמצאים. ראו את כל מספרי שיחת חינם

חסמו את הכרטיס שלכם

נציג של Visa יחסום את הכרטיס שלכם (אם מספר הכרטיס זמין) ויעדכן את הבנק שלכם באופן מיידי.

קבלו כרטיס חדש

Visa תוכל לעבוד עם הבנק שלכם כדי לזרז את הנפקת הכרטיס החלופי ולשלוח אותו אליכם לכל מקום בעולם בתוך 24-72 שעות.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

התקשרו בכל שעה

שיחת חינם (לפי מדינה) 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. תמיכת שפה זמינה במגוון שפות.

החלפת כרטיס בשעת חירום והעברת מזומן בשעת חירום