הכלה פיננסית

התשתית העולמית של Visa היא תשתית עוצמתית לקידום הכלה פיננסית. באמצעות הכנסת אנשים למערכת הפיננסית הרשמית, אנחנו משפרים את איכות החיים, מעודדים הזדמנויות ומחזקים כלכלות.


china-financial-inclusion-900x600
הכלה פיננסית ברזיל

cover image
cover image
המגזר הפרטי
ממשלה
nonprofit-magnifying-glass-256x256