הכלה פיננסית

התשתית העולמית של Visa היא תשתית עוצמתית לקידום הכלה פיננסית. באמצעות הכנסת אנשים למערכת הפיננסית הרשמית, אנחנו משפרים את איכות החיים, מעודדים הזדמנויות ומחזקים כלכלות.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

private-sector-office-building-icon-256x256
government-building-256x256
nonprofit-magnifying-glass-256x256