התנדבות חברי צוות של Visa

מחויבות לאזרחות

סיוע בשיפור חיים ובחיזוק קהילות

אזרחות

אנו מחויבים לאחריות לאזרחות תאגידית ברחבי העולם. אנו מגיבים בעתות משבר, ואנו פועלים להבטיח את הבריאות והחיוניות של הקהילות המקומיות שלנו.


cover image
cover image
קבוצה של ילדים מרואנדה
מתנדבים בחוף עם שקיות אשפה

עובדי Visa מתנדבים
מתנדבי Visa במאפייה בקוריאה