‏הודעת הפרטיות הגלובלית של Visa

¹ החברות השותפות של Visa הן חברות המצויות בשליטתה הישירה או העקיפה של Visa U.S.A.‎ Inc.‎ או של חברת האם שלה Visa Inc.‎, באמצעות יחסי בעלות – לדוגמה, Visa International Service Association, ‏Visa Worldwide Pte.‎ ‎Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation, ו-Verifi, Inc.‎

בהתאם לסוג הקשר והאינטראקציות שלנו איתכם, הקטגוריות של מידע אישי שאנו אוספים עשויות לכלול:

 • פרטים ליצירת קשר – כולל את שמכם, שם משתמש, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייח ונייד ושמות פרופיל במדיה החברתית שלכם, יחד עם פרטים מזהים נוספים.
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי:
  • מידע על הכרטיס שלכם, כולל על מספר כרטיס התשלום שלכם בעל 16 התווים, המוכר גם כמספר חשבון אישי או "PAN"; מזהה קשור לא-פיננסי המוכר כאסימון אסמכתת תשלום או "PAR"; וגם תאריך פקיעת תוקף, נתוני אימות PIN ומספר CVV; וכן
  • מידע על העסקאות שאתם מבצעים, לרבות התאריך, השעה, מקום וסכום העסקה, כמו גם מידע על בית העסק. מידע זה עשוי לכלול, במקרים מסוימים, מידע ברמת הפריט, כמו גם מידע על חיוב ושילוח.
 • פרטים בנוגע לקשר העסקי – מידע זה כולל העדפות בנוגע לרכישה ולתשלומים שלכם ומידע אחר שיכול לסייע לנו להציע לכם תוכן מותאם אישית, כגון:
  • פרטים דמוגרפיים, כגון טווח גילאים ומצב משפחתי;
  • הסיכוי שתהיו מעוניינים ברכישות מסוימות או ליהנות מאירועים שונים כמו גם ציוני נטייה אחרים; וגם
  • נתונים מפרופילים במדיה החברתית ומידע על תחומי העניין שלכם.
 • מידע על אינטראקציות – כל מידע על האינטראקציות שלכם עם Visa, לדוגמה:
  • מידע הנאסף כאשר אתם משתתפים במבצעי קידום מכירות או בתוכניות, כגון פרטי חשבון של תוכנית הטבות;
  • מידע על תוכנית הטבות בכרטיס, לרבות נתוני זכאות ורשומות קשורות;
  • מידע הנאסף כאשר אתם יוצרים עימנו קשר, לדוגמה, אם יצרתם קשר עם שירות הלקוחות שלנו;
  • יומני מבקרים;
  • מידע הנאסף כאשר אתם משתתפים באירועים המתקיימים בחסות Visa, כגון מידע הקשור לנסיעות עבורכם ועבור כל נוסע המצטרף אליכם הנאסף באירועים, וכן
  • מידע אחר שאתם מספקים לנו, כגון נתונים הנאספים למטרות אימות צרכנים (למשל, סיסמאות או שאלות לאבטחת חשבון).
 • מזהים ביומטריים – מזהים אלה עשויים לכלול נתוני זיהוי פנים, טביעות אצבע, עיתוי הקשה, עמדת גלילה ונתוני התנהגות או דפוסים פיזיים אחרים, לדוגמה מתי אתם בוחרים להשתמש באימות ביומטרי מול Visa או הלקוחות שלה.
 • נתוני לקוח עסקי – כולל מידע על תפקידכם בחברה שלכם, ההרשאה שלכם להשתמש במוצרים או בשירותים ועל הסמכות שלכם לבצע הזמנות; פרטי התאמת לקוח/ספק, ונתונים נוספים שאתם משתפים במסגרת הקשר שלכם איתנו.
 • מידע מוסק ונגזר – אנו מסיקים פרטי נתונים וגוזרים אותם על ידי ניתוח מידע על הקשרים בינינו ומידע על עסקאות. לדוגמה, אנו עשויים ליצור נטיות, מאפיינים ו/או דירוגים למטרות שיווק, אבטחה או למניעת הונאות.
 • מידע מקוון וטכני – כולל מידע על האינטראקציות שלכם עם אתרי האינטרנט, האפליקציות או הפרסומות שלנו, לרבות מידע על כתובות IP, מזהי מכשירים, הגדרות, מאפיינים, זיהוי פרסומת, היסטוריית גלישה, יומני שרתי רשת, רשומות יומני שרת, רשומות יומני פעילות, עיתוי הקשות ומידע נוסף הנאסף על ידי שימוש בקובצי Cookie וטכנולוגיות דומות.
 • מידע שמע וחזותי – סוג מידע זה כולל מידע שמע, אלקטרוני, חזותי או מידע דומה הנוגע לאינטראקציות שלכם איתנו, והוא כולל תצלומים, תמונות מסרטונים, הקלטות CCTV, הקלטות ממוקדים טלפוניים, רשומות ניטור שיחות והודעות קוליות.
 • מספרי זיהוי המונפקים על ידי גורם ממשלתי – כוללים מספר ביטוח לאומי, מספר רישיון נהיגה ודרכון, כמו גם מזהים אחרים המונפקים על ידי גורמים ממשלתיים, שייתכן שיהיה בהם צורך לציות חוקי או על פי טיב הקשר.
 • מידע על מיקום גיאוגרפי – עשוי לכלול מידע על מיקום גיאוגרפי מדויק, שאותו אנו אוספים באופן אוטומטי מן המכשיר הנייד שלכם אם אתם נותנים לנו את הסכמתכם לאסוף אותו.
 • מידע מקצועי ומידע על תעסוקה – סוג מידע זה כולל מידע הקשור למקצוע או להעסקה עבור עובדים או מועמדים לעבודה, לרבות נתוני מועמדים וקורות חיים, כגון היסטוריית השכלה וניסיון תעסוקתי; מידע על מידות ההתאמה לאיוש משרה מסוימת, כגון כישורים ומיומנויות; תחומי עניין מקצועיים ויעדים; מידע הנאסף לבדיקת כישורי עובדים, כגון תיעוד על הזכות לעבוד והמלצות.
 • נתוני ציות – מידע זה כולל רשומות הנשמרות כדי להוכיח את הציות לחוקים רלוונטיים; רשומות הקשורות להעדפות צרכנים, כגון הבחירות שלכם אם להצטרף לתוכניות שיווק או לפרוש מהן, כמו גם רשומות על בקשות בנושא זכויות של מושאי נתונים.

חלק ממידע אישי זה, בקטגוריות אלה, עשוי להיחשב כמידע אישי רגיש בתחומי שיפוט מסוימים.

אנו רשאים לאסוף מידע אישי עליכם ממקורות שונים, בהתאם לקשר בינינו והאינטראקציה איתכם. מקורות אלה עשויים לכלול:

 • המוסדות הפיננסיים שלכם, מנפיק כרטיס התשלום, בתי עסק, רוכשים ושותפים אחרים כאשר אתם משתמשים במוצר תשלום עם מיתוג של Visa, או כאשר אנו פועלים בשמם, לדוגמה כאשר אתם מקישים את כרטיס ה-Visa שלכם;
 • אתכם, לדוגמה בעת הצטרפותכם לתוכניות מבצע באמצעות קישור של Visa או של שותף שלנו לקידום מכירות משותף, כאשר אתם מצטרפים לפתרון click-to-pay של Visa, או כשאתם משיבים על סקרים;
 • המחשב או המכשירים שלכם כאשר אתם משתמשים בפלטפורמות, באתרי אינטרנט ובאפליקציות שלנו, או באמצעות טכנולוגיות אוטומטיות אחרות, לדוגמה כאשר אנו מקליטים שיחות למוקד הטלפוני שלנו ומשתמשים במצלמות CCTV במתקנים שלנו; וכן
 • צדדים שלישיים אחרים, לרבות חברות המצבעות אגרגציית נתונים, חברות מדיה חברתית ומקורות אחרים הזמינים לציבור הרחב. בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע מקצועי ומידע על תעסוקה מן ההמלצות והצדדים השלישיים שלכם, המסייעים לנו לנהל חקירות פנימיות וסקירות רקע. נתוני לקוח עסקי יכולים להיאסף מהמעסיק שלכם, ממארגני תערוכות מקצועיות וכנסים ומחברות למתן שירותים מקצועיים.

מטרת האיסוף והשיתוף
קטגוריות של מידע אישי
הבסיס החוקי לעיבוד המידע
(היכן שהדבר נדרש על פי החוק)
להפעלת רשת התשלומים האלקטרוניים של Visa (כולל למתן הרשאות, סליקה ויישוב עסקאות וטוקניזציה), להפעלת עסקאות התשלומים שלכם וכן למטרות הקשורות לכך כגון אימות זהות, יישוב מחלוקות, מניעת הונאה ואבטחה
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כגון חוזה עימכם, או במידה הנדרשת כדי להוציא לפועל הסכם שקיים ביניכם לבין בית עסק, או ביניכם לבין מוסד פיננסי או ישות אחרת שהנפיקו את הכרטיס עבורכם, במקומות שבהם Visa מספקת שירותי תשלום או פועלת כמעבדת מידע
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כגון הגנה עליכם, עלינו או על אחרים מאיומים (כגון איומי אבטחה או הונאה); כדי לאפשר את קיום הפעילות העסקית שלנו ולנהל אותה, לדוגמה לבקרת איכות, ציות, דיווח מאוחד ושירות לקוחות; כדי לנהל עסקאות תאגידיות כגון מיזוגים ורכישות, וכדי להבין את העסק שלנו או את הקשר שלנו עם לקוחות באופן כללי ולשפרם

לספק לכם את המוצרים, השירותים, התוכניות, המבצעים או המידע שביקשתם לקבל מ-Visa, ולמטרות קשורות כגון קביעת זכאות ושירות לקוחות
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

לספק שירותים ללקוחותינו. לדוגמה, אם תירשמו למועדון לקוחות של מנפיק כרטיס או בית עסק, אנו נעבד נתוני עסקאות שבוצעו בכרטיס כדי לחשב את ההטבות המגיעות לכם ולספק לכם מבצעים ממוקדים מהלקוח
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

כדי להפעיל פתרונות Visa כגון Click to Pay, ובכלל זה כדי לרשום אתכם לפתרון, לאפשר לכם להישאר מחוברים במכשיר שלכם (אם בחרתם באפשרות זו), לאפשר לכם לבצע תשלום באמצעות הפתרון, לאפשר אינטגרציה עם ארנקים דיגיטליים אחרים (אם בחרתם בכך), וכדי לאפשר לכם להשתתף בתוכניות הקשורות לשימוש שלכם בפתרון
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

לקיים סקרים, מועדוני לקוחות, הגרלות, תחרויות ואירועים
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

על סמך הבחירות שלכם, לספק לכם הודעות שיווקיות, הצעות מותאמות אישית ופרסומות מבוססות עניין
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כגון שליחת חדשות ומבצעים הרלוונטיים לכם

כדי לממש את הקשר העסקי עימכם ו/או עם החברה שלכם, לפתחו או לשמרו
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

לקידום קשרי ההעסקה או הקשרים החוזיים שלכם איתנו, או כדי להעריך אתכם לאיוש משרה, לרבות למטרות מקובלות הקשורות משאבי אנוש, לניהול סיכונים ולציות
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • מזהים ביומטריים
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע מקצועי ומידע על תעסוקה
 • נתוני ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

כדי להבין כיצד אתם ואחרים משתמשים במוצרים שלנו, למטרות ניתוח נתונים ויצירת מודלים, וכדי להפיק מודיעין עסקי ותובנות ולהבין מגמות כלכליות
 • בעוד שמידע מסוים, כגון מידע על עסקאות ומידע פיננסי, מידע על קשרים, מידע על אינטראקציות, מידע מקוון וטכני ומידע על מיקום גיאוגרפי, עשוי לשמש למטרות אלה, התוצאה הסופית אינה מהווה מידע אישי.
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

להפקת מערכי נתונים שמכילים נתונים ללא מידע אישי, ללא מידע מזהה, שעברו אנונימיזציה או מצרפיים, המשמשים לפיתוח מוצרים ולאספקת שירותי ייעוץ ללקוחות
 • בעוד שמידע מסוים, כגון מידע על עסקאות ומידע פיננסי, מידע על קשרים, מידע על אינטראקציות ומידע מקוון וטכני, עשוי לשמש ליצירת מאגרי מידע אלה, התוצאה הסופית אינה מהווה מידע אישי.
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל

לתמיכה במטרות העסקיות השוטפות שלנו, כגון ניהול חשבונות, בקרת איכות, ניהול אתר האינטרנט שלנו, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, אבטחה ומניעת הונאה, פיקוח תאגידי, דיווח וציות לחוק, פעילויות ניתוח ומחקר, אכיפת חוזים וניהול אחר של חוזים, כמו גם לאספקת מוצרים ושירותים מבוקשים*
 • פרטי יצירת קשר
 • מידע על עסקאות ומידע פיננסי
 • מידע על קשרים
 • מידע על אינטראקציות
 • נתוני לקוח עסקי
 • מידע מוסק ונגזר
 • מידע מקוון וטכני
 • מידע שמע וחזותי
 • מספרים מזהים המונפקים על ידי רשות ממשלתית
 • מידע על מיקום גיאוגרפי
 • מידע מקצועי ומידע על תעסוקה
 • מידע על ציות
 • כדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות שאתם שותפים להן, כמתואר לעיל
 • לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו ברחבי העולם
 • למטרות הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או על האינטרסים הלגיטימיים של אחרים, כמתואר לעיל
במקרים הרלוונטיים, אנו עשויים גם לעבד מידע אישי בכפוף לקבלת הסכמתכם. לדוגמה, אנו נתבסס על הסכמתכם, במקום שבו הדבר נדרש בחוק, כדי לספק לכם מסרים שיווקיים.

"מטרת עסקיות שוטפות" כוללות את המטרות העסקיות הבאות ואת המטרות הקשורות אליהן שאפשר להשתמש עבורן במידע האישי:

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לגורמים הבאים:

 • החברות השותפות שלנו;
 • נותני השירותים שלנו, למטרת מתן שירותים לנו;
 • מוסדות פיננסיים, בתי עסק, מעבדי תשלומים וצדדים שלישיים אחרים הכפופים להגבלות שמירת סודיות ושימוש הולמות, זאת כדי לאפשר את ביצוע התשלומים שלכם, ניהול מעשי הונאה וסיכון, אספקת מוצרים ושירותים ופיתוחם, ותמיכה במטרות עסקיות שוטפות;  
 • צדדים שלישיים, כגון שותפי פרסום צד שלישי, העשויים להשתמש בנתונים שנאספו על ידי קובצי Cookie ואמצעים דומים כדי לסייע לנו בתוכניות הפרסום המקוונות שלנו;
 • רשויות ממשלתיות;
 • סוכנויות לגיוס כוח אדם וההמלצות שלכם (עבור מידע מקצועי ומידע על תעסוקה); וכן
 • החברה שלכם והחברות השותפות שלה (לנתוני לקוח עסקי).

כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אישי כאשר נידרש לעשות כן על פי חוק, לדוגמה לרשויות אכיפת חוק, לרשויות רגולטוריות או לבתי משפט, או כפי שהדבר מותר על פי החוק, לדוגמה כאשר אנו מוכרים או מעבירים נכסים עסקיים, אוכפים את החוזים שלנו, מגנים על הרכוש שלנו, או על זכויותיהם, הרכוש או הבטיחות של אחרים, או כפי שהדבר נדרש לטובת עריכת ביקורות, ציות ופיקוח תאגידי.