מידע חשוב: האזור הכלכלי האירופי (EEA), בריטניה (UK) ושווייץ