credit card companies

חלוצים בדרכי תשלום מהרגע הראשון

Visa נמצאת במוקד מהפכת התשלומים ללא מזומן, מזה למעלה מ-55 שנה.

ההיסטוריה של Visa

המסע שלנו