יחד, אנו יכולים לעשות יותר למען כדור הארץ שלנו

הצלחנו להגיע למצב של ניטרליות מבחינת פליטת פחמן בתפעול שלנו ועברנו ל-100% אנרגיה מתחדשת בצריכת החשמל שלנו.¹ וכעת אנו פועלים לקדם מסחר בר-קיימא ולתמוך בפעולה אקלימית דחופה ובמעבר לכלכלה המבוססת על פליטה נמוכה של פחמן.