כאשר יחידים או עסקים קטנים מצליחים, הקהילות משגשגות

אנו עובדים במרץ ביחד עם מוסדות פיננסיים, ממשלות וחברות פינטק על מנת לספק לקהילות מוחלשות ולאוכלוסיות ללא גישה מספקת לשירותים בנקאיים את ההזדמנות לפתרונות פיננסיים חדשניים. אנו מספקים גם תמיכה וסיוע לארגוני קו ראשון ועסקים קטנים בזמן המגפה.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.