• חשבו מחוץ לגיהוץ

    הרחיבו את אפשרויות התשלומים הדיגיטליים שלכם.

Visa contactless

הרחיבו את תוכנית התשלומים הדיגיטליים שלכם.

עסקה נסגרת באמצעות טלפון נייד
קוד נכתב על מסך מחשב
אישה בתחנת דלק