• Visa contactless

    מהיר יותר ונוח יותר ממזומן

חפשו את הסמל

חפשו את הסמל בעת התשלום.

נופפו בכרטיס או במכשיר

נופפו בכרטיס או במכשיר מול הקורא והמתינו לאישור.

אספו את הרכישות שלכם

באפשרותכם לבקש קבלה אם תרצו. אם לא, סיימתם.

תקריב על אישה המשתמשת ב-Visa payWave

כרטיס Visa רגיל עם שבב
טלפון שעליו צלמית של Visa payWave

מתעניינים ב-Visa contactless?

צרו קשר עם המנפיק כדי לבדוק אם שירות contactless זמין עבורכם.
מצאו מנפיק